יום שבת, 16 בינואר 2016

פניה לשר לבטחון פנים בעניין האפליה הגזענית ותגובתו

שאלה בעניין האפליה || תשובה מתחמקת
אסף פריד פנה בשם המטה המשותף של תנועות המקדש לשר לביטחון פנים, גלעד ארדן. במכתבו לשר ציין פריד את האפליה ההולכת המחמירה של יהודים בהר הבית וגם של תיירים.
התיירים מופלים לרעה ביחס למוסלמים ואילו היהודים מופלים לרעה ביחס לתיירים.
אסף פריד עומד במכתבו על חמש נקודות עיקריות בהן מופלים היהודים לרעה בהר הבית: ההמתנות הארוכות התור הכניסה, הליווי הצמוד של הוואקף המוסלמי, הבדיקות המשפילות, חופש התנועה המוגבל וההגבלה המספרית של יהודים בהר הבית.
עוד ציין פריד את האפליה בין תיירים תומכי הערבים לבין תיירים אחרים.
בתשובה למכתבו קיבל פריד מכתב מראש מטה השר. בתשובה המובאת לפניכם בהמשך, מתעלם הכותב מהאפליה הגזענית הבוטה נגד יהודים ומנסה לתרץ את שאר העוולות בתירוצים הנדושים של "סטטוס קוו" ו"שיקולים מבצעיים".
הנה המכתב עם התמונות הנלוות והתשובה לשיפוטכם...