יום ראשון, 8 במרץ 2015

כי תשא - המרחב שבתוך הקדושה

ותחזינה || גליון 199 | ט"ו באדר תשע"ה | פרשת כי תשא
פרשת כי תשא היא פרשה ארוכה, מלאת נפתולים, עליות ומורדות, מרובת נושאים ופרשיות. בתחילתה מופיעה סדרת פרשיות שמשמשות כסוג של סגירת מעגל של נושאים שלא הוזכרו בפרשות המשכן הקודמות: מחצית השקל, עשיית הכיור וכנו, שמן המשחה והקטורת, מינויו של בצלאל בן אורי ושמירת השבת. מתוך כל השלל הרב המופיעה בפרשת כי תשא אני רוצה לבקש לגעת בנקודה שהאירה לי מתוך התבוננות בפרשת שמן המשחה ובפרשת הקטורת הנמצאות בתחילתה.