יום ראשון, 8 במרץ 2015

יומן אישי: פורים בהר הבית - בין התעלות להשפלה, בין גלות לגאולה

הגיע מצפת והורשה ללכת רק במסלול המסומן באדום
אני לא משוגע || נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה'
י.מ. הגיע במיוחד מצפת להר הבית. למקות קבלת הפנים הצוננת, למרות האפליה גזענית, למרות המסלול המקוצר - הוא מודה לשוכן במקום על הזכות שנפלה בחלקו, הוא מתפלל שיוציא עצמו מכבלי הגלות.