יום רביעי, 11 בפברואר 2015

דור דור ודורשיו

דרישת ציון בימינו || עליה להר הבית
בימים אלו יצא לאור הגיליון השלישי של העלון "הלבנון" העוסק בענייני העליה להר הבית בימינו. הגיליון השלישי יצא כחוברת מהודרת המיועדת ללימוד מעמיק. עותקים מהחוברת יחולקו במוסדות החינוך התורניים ברחבי הארץ.
בימים הקרובים נפרסם מאמרים מתוך הגיליון. הנה המאמאר הראשון: