יום חמישי, 12 בפברואר 2015

בשביל מה צריך את הר הבית?!

הכנה אל הקודש || במימד המקום ובמימד הזמן
בימים אלו יצא לאור הגיליון השלישי של העלון "הלבנון" העוסק בענייני העליה להר הבית בימינו. הגיליון השלישי יצא כחוברת מהודרת המיועדת ללימוד מעמיק. עותקים מהחוברת יחולקו במוסדות החינוך התורניים ברחבי הארץ.  הנה המאמר השני מתוך הגיליון...