יום ראשון, 18 ביוני 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ה בסיון תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ה בסיון תשע"ז
את הנר המערבי (האמצעי לשיטת הרמב"ם) מדליקים ממזבח החיצון. שאר הנרות מדליקים מנרות הסמוכים לנר אותו רוצים להדליק (רמב"ם תמידין ומוספין ג,יג).