יום שלישי, 27 ביוני 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ד' באייר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ד' באייר תשע"ז
הכהן שנשלם אצלו המניין המוסכם מראש בפייס, הוא הראשון שיוצא לעבודה. בפייס הראשון זוכה מי שיתרום את המזבח והוא זוכה לסדר את המערכה, לעלות שני גזרי עצים למזבח החיצון ולהכניס מחתה מלאה גחלים ממזבח החיצון למזבח הפנימי להקטרת קטורת (רמב"ם תמידין ומוספין ד,ה).