יום רביעי, 3 במאי 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ח' באייר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ח' באייר תשע"ז
שחיטת חולין כשרה בלילה, לפיכך, אם שחט קרבן חוץ למקדש בלילה, הרי הוא חייב וכן לגבי העלאה על המזבח בלילה מחוץ למקדש שחייב כרת (רמב"ם מעשה הקרבנות יח,יז; שערי היכל זבחים מע' רא).