יום רביעי, 10 במאי 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ט"ו באייר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ט"ו באייר תשע"ז
פעמים שאדם מתחייב בשתי כריתויות או בשני קרבנות חטאת, כגון אם זרק דם של קרבן חוץ למקדש וכן העלה את הקרבן על גבי המזבח שכן התורה חילקה בין מי שעושה מעשה קרבן ומי שמעלה קרבן (רמב"ם מעשה הקרבנות יט,יא).