יום ראשון, 12 בפברואר 2017

אקטואליה של גאולה/ רפאל מוריס

ותחזינה || חוזרים להר
בעלון ותחזינה - העלון החודשי של תנועת חוזרים להר לחודש שבט מובא מאמרו של ראש התנועה, רפאל מוריס  רפאל מוריס קורא לנו להתנתק מהתלות ברצון הפריץ ולפעול בהתאם לרצון ה'