יום חמישי, 9 ביוני 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ד' בסיון תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ד' בסיון תשע"ו
כהן בעל משקפיים יכול לעבוד בבית המקדש, ואין בזה משום ייתור בגדים (שערי היכל זבחים לא).