יום רביעי, 8 ביוני 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ג' בסיון תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ג' בסיון תשע"ו
כהן שאינו 'מריח טוב' או בעל ריח רע מפיו יכול לתת בושם בגופו או פלפל בפיו ויעבוד. ואם עבד בזיהום זיעה או פה הרי שחילל עבודתו כשאר בעלי מומים (רמב"ם ביאת מקדש ז,יג).