יום שישי, 17 ביוני 2016

בהעלותך: הרעיון המקשר בין הפרשיות/ הלל ויס

בעלי אסופות || פרשת בהעלותך | הלל ויס
פרשת בהעלותך מעלה לכאורה רשימה ארוכה של נושאים קצרים, פרשיות סתומות ופתוחות שאינו מחוברות וכאילו סותרות את עיקרון סמיכות הפרשיות שעליו לפחות סומכים בספר דברים  כולן מתעלות לעניין אחד, שתהיה השלהבת עולה מאליה בידי הכהן הגדול, החל מן הנר המערבי לאחר בירור השמרים מן הזיתים שיהיה שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד לפני השם.