יום רביעי, 25 במאי 2016

הזמנה: מתכוננות לשבועות בחומר וברוח

הכנה רוחנית לשבועות || נשים למען המקדש
לא רק מאכלי חלב  שבועות בבית המקדש מתאפיין באכילת חמץ  שתי הלחם מוחמצות באמצעות שאור  לצד הכנסת השאור, ילמדו נשים למען המקדש על משמעות השאור, על שתי הלחם ועל שבועות במקדש  סדנא בדולב בנוסף לסדנאות בירושלים וחברון  היכנסו לקישור: הזמנה: סדנת נשים לקראת שבועות במקדש >>