יום שלישי, 31 במאי 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ד באייר תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ד באייר תשע"ו
כהן שיש בו מום שפסול אצל כהנים ולא אצל בהמה, הרי שאם עבד במום זה הכהן חייב מלקות אך העבודה כשרה ולא נפסלת (רמב"ם ביאת מקדש ו,ו).