יום שבת, 14 במאי 2016

הלכה יומית בנושאי המקדש - ז' באייר תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ז' באייר תשע"ו
כהן שהיה ניעור כל הלילה, או שעסק בהקטרת חלבים ואיברים כל הלילה, חייב גם הוא לקדש ידיו ורגליו אחר עלות השחר, משום שגם הידים נפסלות בלינה (רמב"ם ביאת מקדש ה,ז-ח).