יום שלישי, 10 במרץ 2015

תיאור של עליה שגרתית להר הבית

הר הבית || יום של שגרה
מעקב אחרי השגרה בהר הבית, מלמד על שינויים ארוכי טווח. לפני כמה שנים היו ימים שרגל יהודי לא דרכה במקום קדשנו. בחודשים האחרונים אין יום, בו הר הבית פתוח ליהודים, שיהודים לא עולים להר הקדוש.  
אתמול עלו להר הבית כמה חתנים ביום חופתם ועוד הרבה עולים יהודים אחרים. אנחנו מביאים תיאור קצר ונחמד של אחד העולים הקבועים להר הבית שזכה לעלות אתמול בקבוצה הראשונה.