יום רביעי, 5 ביולי 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ב באייר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ב באייר תשע"ז
כהן גדול רשאי לקבל ששה לחמים אם ירצה, שלשה לחמים מהמשמר הנכנס ושלשה לחמים מהמשמר שיוצא, ובשאר הקרבנות יכול ליטול כמה שירצה (רמב"ם תמידין ומוספין ד,יד).