יום שלישי, 4 ביולי 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"א באייר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"א באייר תשע"ז
המשמר הנכנס והמשמר היוצא היו מתחלקים ביניהם בלחם הפנים, המשמר הנכנס מקבל ששה לחמים ואוכלם בצד צפון של העזרה, ואילו המשמר היוצא מקבל ששה לחמים ואוכלם בצד דרום של העזרה. בזמן שכל המשמרות נמצאות במקדש, כגון ברגלים, היו מתחלקים את הלחם בין כל המשמרות (רמב"ם תמידין ומוספין ד,יב).