יום שני, 3 ביולי 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י' באייר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י' באייר תשע"ז
הפייס שנערך לכבוד תמיד של בין הערביים ביום שבת, היה בשביל המשמר הנכנס. לחם הפנים היה מתחלק בין המשמר הנכנס ובין המשמר היוצא ונאכל לאחר הקטרת שני בזיכי לבונה (רמב"ם תמידין ומוספין ד,ט-י).