יום ראשון, 2 ביולי 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ט' באייר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ט' באייר תשע"ז
ביום השבת מפיסין את סדר הפייסות פעמיים, בפעם הראשונה אנשי בית אב של המשמר היוצא היה עושה פייס בשחר והם מקריבים תמיד של שחר ועוד שני כבשי מוסף. הזוכה בתמיד של שחר זוכה גם בעשיית כבשי המוסף (רמב"ם תמידין ומוספין ד,ט).