יום שלישי, 13 ביוני 2017

יבנה המקדש: תכנית תקופתית

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
בוועדה שהוקמה על ידי אספת התנועה לכינון המקדש הוצע לאמץ תכנית פעולה  כ"כ הוחלט להקים בית דין ליד התנועה  בישיבה הראשונה של בית הדין הוא פונה לרבנים נוספים להצטרף