יום שישי, 16 ביוני 2017

שלח לך: דרך הראש או דרך הרגליים?

תוצאת תמונה עבור נשים הר הביתאיך לקבל את המתנה? || תלוי בנו
המדרש המוכר מלמד: שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא על - ידי יסורין. אלו הן: תורה וארץ ישראל והעולם הבא. בפרשתנו אנו קוראים על הדחייה בקבלת המתנה של ארץ ישראל, מה שיגרום לקבלתה בדרך הארוכה והמורכבת. היעדים במסע חיינו הלאומי, אינם ניתנים לבחירתנו, אלא מונחים וקבועים ע"י ריבונו של עולם, אך אופן הביצוע נתון כולו לבחירתנו- בחסד או בדין.