יום חמישי, 29 ביוני 2017

חוקת: מצות פרה אדומה בסגן/ הרב ישראל אריאל

פרשת המקדש  || חוקת תשע"ז
מדוע מצות פרה אדומה נעשית דווקא בסגן? • מה נשתנתה עבודה זו משאר העבודות שנאסר על אהרון לעשותה? • מדוע הדבר נאמר רק על הפרה האדומה הראשונה?