יום שלישי, 27 ביוני 2017

סיוון בהר הבית: הכפלת עולים לעומת אשתקד

סיכום חודשי מהר הבית || סיוון תשע"ז
חודש סיוון • הכפלה במספר היהודים שעלו להר הבית כהלכה • יומיים של פרעות מוסלמים • 6 ימי סגירה ליהודים • 1356 יהודים עלו להר הבית כהלכה במהלך חודש סיון • מספר שיא של יהודים שפקדו את ההר בחודש סיוון מאז ששוחרר, וזינוק של 101% לעומת אשתקד • אז עלו להר 674 יהודים.