יום חמישי, 22 ביוני 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ט בסיון תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ט בסיון תשע"ז
מצות עשה להקריב מנחת חביתין של הכהן הגדול בכל יום, מחציתו בבוקר ומחציתו בין הערביים. לישתן ואפיתן של מנחת חביתין דוחין את השבת (רמב"ם תמידין ומוספין ג,יח).