יום רביעי, 7 ביוני 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ד בסיון תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ד בסיון תשע"ז
מצות עשה להקטיר קטורת על מזבח הזהב שבהיכל פעמיים ביום: בבוקר ובין הערביים. חינוך מזבח הקטורת הוא בהקטרה בבין הערביים, ואם לא הקטירו קטורת בבוקר יקטירו בין הערביים (רמב"ם תמידין ומוספין ג,א).