יום שלישי, 6 ביוני 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ג בסיון תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ג בסיון תשע"ז
אין ליהנות מהדשן של המזבח לצורך חולין מפני שיש בו קדושה, ויניח אותו בנחת במקום שהאפר לא יתפזר (רמב"ם תמידין ומוספין ב,טו).