יום שני, 26 ביוני 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ג' באייר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ג' באייר תשע"ז
בעת זמן הפייס, הכהנים עומדים במעגל ומסכימים על מספר גבוה, כל כהן מוציא  אצבע אחת או שתיים ובדיעבד שלש, ומונים את מספר האצבעות. אין מוציאים את האגודל מפני הרמאים (רמב"ם תמידין ומוספין ד,ג).