יום שישי, 23 ביוני 2017

מרתק! איגרת אל העולים להר הבית

סקירה תקופתית בהר הבית || הישגים ויעדים
כניסת גלעד ארדן לתפקידו כשר לביטחון פנים היווה ציון דרך ביחס הרשויות לעולי הר הבית • קודמו בתפקיד, אשר כשל בתפקידו במלחמה בטרור ובשמירה על ביטחון האזרחים, הוציא את תסכולו על הטרף הקל מבחינתו - אזרחים נורמטיביים ושומרי חוק העולים להר הבית • מבחינתו יהודי שממלמל תפילה חרישית בהר הבית דומה לרוצח מהחמאס - "קיצוניים משני הצדדים", כלשונו • השר החדש הכניס רוח חדשה ורעננה • את הגזרות הדרקוניות על היהודים הוא קיבל בחוסר חשק מופגן והכריז בפומבי שזכויות היהודים מופרות בהר הבית בהוראת ראש הממשלה • עוד בטרם כניסתו לתפקיד החל להרקם קשר שוטף ומסודר בין נציגי קבוצות העולים להר הבית לבין פיקוד המשטרה הבכיר בעיר העתיקה • הקשר השוטף הניב תוצאות חיוביות רבות • היחס לעולי הר הבית הפך להיות כאל רצויים במקום ולעתים אף כשותפים לשמירת ריבונות ישראל בהר הבית • בעקבות עליית האלף ביום היובל לשחרור ירושלים ולקראת הבאות, מפרסמים חברי צוות ההיגוי, הנמצא בקשר שוטף עם המשטרה, סיכום תקופתי הכולל פירוט עובדתי, ניתוח של המצב, הישגים ויעדים