יום שני, 5 ביוני 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ב בסיון תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ב בסיון תשע"ז
להוצאת הדשן אין צריך פיס, וכל כהן שרוצה להוציא רשאי, מכל מקום אין כהנים בעלי מומים מוציאים את הדשן (רמב"ם תמידין ומוספין ב,יד-טו).