יום חמישי, 1 ביוני 2017

יפה את רעייתי כתרצה/ הרב ישראל אריאל

פרשת המקדש || נשא תשע"ז
חכמינו ז"ל התקינו לקרוא בחג החנוכה את קרבנות הנשיאים, שכן, הפתיחה של הפרשה היא חנוכת המזבח – כפי שגם עשו החשמונאים, והסיום הוא - בהעלותך את הנרות.