יום רביעי, 28 ביוני 2017

יבנה המקדש: עצים ופיקניקים בהר הבית

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
סיכום מאמרו של הרב אליצור סגל על נטיעת עצים בהר הבית  בסיום דבריו מתאר הרב בצער תופעה שהיתה קיימת אז במלוא כיעורה - עריכת פיקניקים משפחתיים בהר הבית על ידי מוסלמים הטוענים לקדושתו  בפינת החדשות מסופר ביו היתר על פגישה לבבית אך עקרה עם ראשי במפד"ל