יום חמישי, 15 ביוני 2017

יבנה המקדש: מכתב מעניין למערכת

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
במכתב למערכת מציע צבי גרנות כמה הצעות וביניהן:  לא להגרר למלחמות יהודים  לצרף גם יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות  רשימת העולים בשבתות וימי שלישי גדלה מגיליון לגיליון  הרשימה כאן כוללת את יום הכיפורים ואת סוכות