יום רביעי, 28 ביוני 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ה' באייר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ה' באייר תשע"ז
בפייס השני זוכים הכהנים בהקרבת התמיד, שלשה עשר כהנים לפי סדר העמידה. מי שנשלם אצלו המספר המוסכם מראש, הוא  שוחט את התמיד ושאר שנים עשר הכהנים שעומדים לצידו (לימינו-המאירי) זוכים בשאר האיברים של הקרבת התמיד (רמב"ם תמידין ומוספין ד,ו).