יום ראשון, 25 ביוני 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ב' באייר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ב' באייר תשע"ז
הכהנים שלא זכו בפייס, היו הולכים לחזנין (שמשי בית המקדש) פושטים את בגדיהם ונשארים לבושים במכנסים בלבד, לובשים בגדי החול ופושטים את המכנסים של הקודש, והחזנים מחזירים את הבגדים לחלונות במקומם (רמב"ם תמידין ומוספין ד,ב).