יום שישי, 23 ביוני 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ל' בסיון תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || א' באייר תשע"ז
כהן גדול שהקריב מחצית המנחה בבוקר ומת או קרהו אונס, הכהן הגדול המתמנה תחתיו מביא עשרון שלם וחוצהו ומקריב חצי, וחצי אבד (רמב"ם תמידין ומוספין ג,כ).