יום שישי, 9 ביוני 2017

93 שנים להולדת הרב יעקב ניסן רוזנטל זצ"ל

הרב יעקב ניסן רוזנטל || לאורם נלך
הרב יעקב ניסן רוזנטל זצ"ל, ט"ו בסיון תרפ"ד - י"ז אייר תש"ע  מגדולי הדור שתמכו בעליה להר הבית  עלה להר הבית לפני קום המדינה עם גדולי הדור לפי מסורת שהיתה בידם על מקום המקדש והגבולות המותרים לטמאי מת