יום חמישי, 18 במאי 2017

בחוקותי - דרשה שנתגשמה/ הרב ישראל אריאל

פרשת המקדש || בהר בחוקותי תשע"ז - יום ירושלים
הרב ישראל אריאל שליט"א היה חייל מילואים צעיר בזמן מלחמת ששת הימים  דרשה שנשא לפני היציאה לקרב התממשה אחת לאחת  הלוחם דאז זכה עם חבריו לראות את הנס הגדול ואת תשועת ה' במקום קודשו, בהר הבית  מבחינת הרב אריאל המלחמה טרם הסתיימה עד להקמת בית המקדש  ביום ירושלים נעלה להר הבית עם הלוחם, הרב ישראל אריאל שליט"א ממשחררי המקום הקדוש בששת הימים