יום רביעי, 24 במאי 2017

מי רוצה להיות בין הכהנים הראשונים?

מתכוננים לחידוש עבודת המקדש || מצטיידים בבגדי כהונה
כהנים שמעוניינים להיות מוכנים לחידוש עבודת בית א-לוהינו, נקראים להצטייד בבגדי כהונה כשרים ומותאמים למידתם  הבגדים יהיו מונחים למשמרת אצל הרוכשים עד לחידוש עבודת המקדש  מיד עם תחילת העבודה, מתבקשים הכהנים להתייצב עם הבגדים בלשכת הגזית