יום חמישי, 4 במאי 2017

השעיר המשתלח וטעמי הקרבנות/ הרב ישראל אריאל

פרשת המקדש || אחרי מות קדושים תשע"ז
אחד הקרבנות הנזכרים בפרשת אחרי מות - השעיר המשתלח לעזאזל - מעורר סקרנות. הכהן הגדול, מקריב ביום קדוש וטהור זה - חמישה עשר קרבנות, ומתברר, שהשעיר המשתלח, אינו נמנה עמהם, שכן, אינו עולה על המזבח אלא משולח אל ארץ גזירה.