יום חמישי, 4 במאי 2017

יבנה המקדש: מקדש משמים או בידי אדם?

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
המשך הגיליון העשירי • המשך מאמרו של הרב אליצור סגל האם חובת בניין המקדש חלה עלינו או על ריבונו של עולם