יום שני, 29 במאי 2017

יבנה המקדש: כך קיימנו את ניסוך המים

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
המשך התיאור המפורט של חידוש מצוות ניסוך המים  במשך רוב חג הסוכות תשמ"ט הר הבית, אולם בהושענא רבה נפתח ההר ליהודים  הכהנים בבגדי קודש וכלי שרת בידם קיימו את ניסוך המים במוקם המזבח