יום שני, 1 במאי 2017

מָקוֹם בַּמָּקוֹם ליום העצמאות: מנורת המקדש כסמל עברי

על מָקוֹם - בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה' || כפות המנעול
מכל כלי המקדש דווקא המנורה הפכה לסמל הלאומי הן לחורבן - שער טיטוס והן לתקומה - סמל המדינה  חז"ל מביאים במסכת מנחות (פ"ו ב') את תפקידה הסמלי של המנורה: 
צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך (ויקרא כד, ב) - אמר רבי שמואל בר נחמני אליך ולא לי לא לאורה אני צריך... מחוץ לפרכת העדות באהל מועד (ויקרא כד, ג) - עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל ואם תאמר לאורה אני צריך והלא כל ארבעים שנה שהלכו ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו אלא עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל
צורת המנורה שמשה כסמל יהודי הן בזמן הבית והן בחורבנו  הרב פינחס אברמוביץ' מביא סקירה קצרה על השתלשלות סמל המנורה מהמשכן במדבר, שער טיטוס וסמל מדינת ישראל