יום שישי, 19 במאי 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ד באייר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ד באייר תשע"ז
אחר הקרבת תמיד של בין הערביים, אין שוחטים קרבנות אחרים, אך ניתן להקטיר כל דבר הראוי להקטרה כגון אברי עולות ואמורין עד חצי הלילה (רמב"ם תמידין ומוספין א,ו).