יום חמישי, 6 באפריל 2017

אש של שמים ואש מן ההדיוט – מה עדיף?/ הרב ישראל אריאל

פרשת המקדש || צו תשע"ז - שבת הגדול
בספר החינוך (מצוה קלב) מוסברים הפסוקים בתחילת הפרשה, שעניינם - 'מצות הדלקת האש על המזבח בכל יום'. לדעת בעל ספר החינוך היתה יורדת אש חדשה בכל יום, והיה צריך להסתיר את העובדה הזאת על ידי אש רגילה 'מן ההדיוט' ותוספת עצים.