יום ראשון, 16 באפריל 2017

לקחת מהחג לכל השנה

לקבל את אור ה' || חוגגים את הרגל בהר הבית
בחג הפסח אנחנו חוגגים את סיום גלות מצרים. בעל ה"שפת אמת" פירש שפרעה היה שורש כל המלכויות ששעבדו את ישראל במהלך הדורות. כאשר הקב"ה הוציא אותנו ממצרים זה היה סימן עבור כל הגלויות הבאות שהן תהיינה קצובות בזמן.