יום רביעי, 12 באפריל 2017

צעדת מקריבי הפסח בדרך להר הבית

דורשים לחדש את הקרבת הפסח במועדו || צעדת מקריב הפסח
כשרוב עם ישראל היה עסוק בהכנות לליל הסדר, בלי קרבן כמובן, צעדו עשרות גברים, נשים וטף להר הבית בדרישה לחדש את הקרבת הפסח במועדו  בראש צעד כהן לבוש בבגדי לבן  בסיום הצעדה עלו הצועדים להר הבית בטהרה