יום רביעי, 5 באפריל 2017

יבנה המקדש: דיון הלכתי וידיעות בקצרהיבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש

הגיליון השביעי • המשך בירור הלכתי בנוגע להקמת המקדש בתנאי פיקוח נפש • ידיעות ועדכונים • מפרסמים עושי מצוה - שמות עולי הר הבית