יום שני, 10 באפריל 2017

מצב הרוח בהר הבית משתנה

הכפלה במספר העולים היהודים || שינוי לטובה ביחס המשטרתי
עלון שבת "מצב הרוח" התייחס בגיליון לקראת פסח לנעשה בהר הבית • חגי הוברמן ומנחם רהט מתארים בכתבה את השינוי החיובי שחל בתקופה האחרונה בהר ואת ריבוי העולים היהודים להר הבית • הכתבה מביאה את העליה של תושבי צפת בראשות הרב ברונר שליט"א כדוגמה לשינוי